Novinky – rok 2017

9. výpal v novej peci a 31. výpal v starej  – 26.2.2017

Dva výpaly v jednom dni som sa rozhodol uskutočniť hneď, ako sa vyslobodila piecka spod snehu. Cez zimu sa mi nazbieralo celkom dosť keramiky, tak som v pohode naplnil obidve pece. Po rozkúrení som zistil, že to nebol celkom dobrý nápad, lebo som musel behať od jednej k druhej a prikladať, z čoho ma celkom aj boleli nohy. Teplota v nich stúpala pomaly, lebo po zime sa museli vysušiť. V starej peci mi dokonca začala vytekať voda do predpecnej jamy, takže som tam nakoniec stál po členky vo vode. Nakoniec som ale požadovanú teplotu dosiahol v obidvoch peciach a mohol som ich zamurovať a nechať pomaly chladnúť. A výsledok? V novej peci praskli 4 misky – ale to bolo skôr preto, že boli robené spájaním rôznych hlín a oddelili sa od seba. V starej peci žiaľ roztrhalo jednu veľkú bonsai misku a tá pri explózii (doslova) poškodila dno jedného udu bubna. Zvyšok našťastie prežil.