Novinky – rok 2017

9. výpal v novej peci a 31. výpal v starej  – 26.2.2017

Dva výpaly v jednom dni som sa rozhodol uskutočniť hneď, ako sa vyslobodila piecka spod snehu. Cez zimu sa mi nazbieralo celkom dosť keramiky, tak som v pohode naplnil obidve pece. Po rozkúrení som zistil, že to nebol celkom dobrý nápad, lebo som musel behať od jednej k druhej a prikladať, z čoho ma celkom aj boleli nohy. Teplota v nich stúpala pomaly, lebo po zime sa museli vysušiť. V starej peci mi dokonca začala vytekať voda do predpecnej jamy, takže som tam nakoniec stál po členky vo vode. Nakoniec som ale požadovanú teplotu dosiahol v obidvoch peciach a mohol som ich zamurovať a nechať pomaly chladnúť. A výsledok? V novej peci praskli 4 misky – ale to bolo skôr preto, že boli robené spájaním rôznych hlín a oddelili sa od seba. V starej peci žiaľ roztrhalo jednu veľkú bonsai misku a tá pri explózii (doslova) poškodila dno jedného udu bubna. Zvyšok našťastie prežil.


32. výpal v starej peci – 30.7.2017

Konečne po dlhom čase poľavili horúčavy a usušenú krajinu zvlažil dážď a ja som mohol bez strachu zapáliť pec. Naložil som do nej tri udu bubny a pár misiek. Výpal prebiehal bezproblémovo i keď sa peci nechcelo v závere vystúpať s teplotou a hýbal som sa len okolo 980 stupňov. Redukcia vyšla na jednotku a ja som vyberal krásne čierne výrobky. Radosť mi skalilo jedine puknutie misiek a nakoniec som ešte zistil poškodenie nosnej klenby v peci – takže to bol veru už jej posledný výpal. Pri nasledujúcom by sa mi už prepadli výrobky do ohniska a pri tom by sa iste dotĺkli. Takže sa budem musieť s pieckou rozlúčiť a postaviť si novú…


10. výpal v novej peci – 7.10.2017

Po dlhšej neplánovanej prestávke som zas narobil nejakú keramiku na objednávku a tak som naplnil pec a pustil sa do pálenia. Tentoraz som vypaľoval v humne v novej peci – postupne som do nej napchal nejaké misky, trojnožku s novovekými hrncami, a nakoniec dve udá s číslom 92 a 93. Výpal prebiehal pokojne, len som nervóznejšie kontroloval strop komory, lebo bol puknutý a musel som ho podoprieť. Výsledky výpalu boli uspokojivé, roztrhlo mi len trojnožku a pár misiek. Zvyšok vyšiel nad očakávanie.