Z výroby

Zopár snímkov zo samotnej výroby niektorých nádob, ktoré ilustrujú základnú technológiu vytvárania nádob zo spájaných pásikov hliny, ich dotvarovania na pomaly rotujúcom hrnčiarskom kruhu a iné zaujímavé snímky, ktoré postupne budem pridávať…