Poľná pec – Alžbetka

Pár fotografií zo stavby pece a z jej činnosti.

Pec bola postavená v roku 2006 zo zvyškových tehál z rozobratých priečok v dome. Je riešená ako dvojplášťová – vnútro murované na hlinu, vonkajšok na vápennú maltu. Ako tepelnú izoláciu v jadre som použil piesok z obitých omietok. Spodný sokel ohniska je z kameňa. Medzi ohniskom a komorou na vypaľovanie je tehlová klenba s prieduchmi.
Dosahujem v nej teploty 950 – 1 100 stupňov, čo na moje výrobky bohate stačí. Možné je oxidačné i redukčné pálenie.

Slúžila mi počas 32. výpalov až do roku 2018