Nebojme sa hliny

Zriedka kedy sú majstri ochotní podeliť sa so svojimi vedomosťami s inými. Ale keďže mám dobré srdce a dobrovoľníctvo mám v žilách silne zakorenené – však nie nadarmo už 20 rokov zachraňujem hrad – rozhodol som sa zapojiť do jedného grantu s projektom: Nebojme sa hliny – návrat k našim koreňom.

Ide v ňom o sériu približne 6 verejných workshopov, kde si ukážeme čo sa dá s hlinou robiť, ako si ju pripraviť a modelovať, vysvetlíme si rôzne techniky tvarovania a zdobenia. Ďalej k tomu budú patriť tri verejné výpaly vytvorenej keramiky, ktorú si ľudia môžu potom zobrať domov. Môže tam prísť ktokoľvek a vyskúšať si, pýtať sa…

A o čo mi teraz vlastne ide? No síce som postúpil do užšieho kola výberu, ale teraz je to už len v rukách verejnosti, ktorá hlasuje o postupujúcom projekte….

Bohužiaľ – vo verejnom hlasovaní sme nezískali dostatok hlasov na udelenie grantu. Ale aj napriek tomu ďakujeme všetkým, ktorí tak urobili a hlasovali za náš projekt. Veríme, že sa to podarí nabudúce. Pokúsime sa zrealizovať aspoň časť, pravdepodobne aspoň jeden verejný výpal – však Vás budeme informovať.


Posted in Nezaradené