Udu bubny

Je to zaujímavý a jedinečný hudobný nástroj s nezameniteľným zvukom, ktorý pochádza z afrického kontinentu. Tradične je vyrábaný bez hrnčiarskeho kruhu lepením a spájaním hlinených pásov, vypaľovaný v ohni.

Je to veľmi inšpiratívny a atraktívny nástroj, pri ktorého výrobe môžem popustiť uzdu svojej fantázie a tak vďaka tomu má každý kus svojský, originálny tvar, výzdobu a zvuk. Základ tvoria spájané hlinené pásy, ktoré sú nakoniec obtočené na pomaly rotujúcom hrnčiarskom kruhu, kde získava svoj konečný vzhľad. Kombináciou drsnej a hladenej hliny vznikajú nielen zaujímavé kontrasty povrchu, ale aj rôzne zvukové plochy, ktorých potenciál sa dá využiť pri bubnovaní po črepe.

Výzdobné motívy čerpám z rôznych období – od pravekého slamovania, rytia, rôznych výstupkov, leštenia a tvarov, až po výzdobné techniky stredoveku a ranného novoveku (maľba, odtláčaný dekor, vlnovky, rytie, závitnica). Vzniká tak nepreberné množstvo tvarov, zaručujúcich, že každý kus je svojský originál. Technológia samotnej výroby napokon predurčuje, že sa nedajú vyrobiť dva úplne identické tvary.

Verím, že si z tohto množstva nájdete ten svoj, ktorý bude lahodiť vášmu oku, hmatu i sluchu.