Hlinené zvieratká

Drobné hlinené zvieratká sú známe z pravekých nálezísk – sprevádzajú človeka od prvých momentov našej civilizácie. Či to boli kultové sošky, alebo detské hračky už teraz ťažko zistíme, ale pravdepodobne asi oboje. Aj keď skôr sa zdôrazňuje kultové využitie.

Sú veľmi inšpirujúce, čarovné a majú čo povedať aj súčasnej duši človeka – či už ako dekoračný predmet, milý darček, alebo hračka pre deti. Všetky sú modelované z ruky, z hrudky hliny. Majú svoju „dušu“, ktorá pri pohybovaní so zvieratkom jemne hrká vo vnútri. Vypaľované sú priamo v ohni, prípadne v poľnej peci a majú neopakovateľné zafarbenie, často veľmi náhodné a nepredvídateľné.

Hlinené zvieratká

Hlinené zvieratká