Novinky – rok 2020

4. výpal v Cecilke 11.4.2020

Konečne som narobil dostatočné množstvo keramiky, aby som naplnil pec. Pálil som celkom veľké množstvo, doteraz som ju až tak nenaplnil. Výpal sa celkom podaril, dokonca som neminul ani veľa dreva. Pálil som teraz len prežah pred glazovaním. Použil som rôzne hliny, biele i červené, z vlastnej ťažby, i keď jeden druh bol dosť o ničom – málo plastický a pritom sa rád deformoval.


Dášenka – 6. a 7. výpal

Tesne za sebou som robil dva výpaly, zamerané na čiernu zadymovanú keramiku, ktorá bola čiastočne glazovaná. S výsledkom som veru spokojný, nič nepopraskalo a farby sa podarili…