Úvod

Netradičná a určite originálna keramika, do ktorej je vložené moje srdce.

Každým dňom, ktorý strávim pri tvorbe, píšem neuveriteľný príbeh písaný samou prírodou. Moje výrobky vznikajú už v dávnych geologických dobách, kedy sa zo skaly začala tvoriť hlina. Miešaním rôznych druhov hlín a pridávaním ostriva vznikajú neopakovateľné variácie  vzorov a farieb. Samotný materiál sa podieľa na svojom formovaní, nesnažím sa ho prispôsobiť sebe, skôr naopak, sama hlina vie, čo je pre ňu najlepšie  a všetko nakoniec dotvorí oheň, ktorý používam na vypaľovanie.