Keramika

Hlina a keramické výrobky nás sprevádzajú už tisíce rokov – odkedy ľudia objavili oheň. Nik už nezistí, kto prišiel s tým nápadom, že hrudka hliny, vymodelovaná a usušená, sa ohňom zmení na pevný a trváci materiál, ktorý pretrvá naveky.

Keramika a výrobky z nej majú čo povedať človeku aj v súčasnej, modernej dobe. Sú súčasťou nášho každodenného života a prinavracajú „ľudský“ rozmer do pretechnizovaného sveta – zvlášť tie, ktoré boli stvorené rukou človeka.

Hlavnou náplňou mojej tvorby je výroba replík stredovekých nádob, rôznych hrncov, mís, pohárov, trojnožiek či pokladničiek, ktoré sú vyrábané tak, ako sa robili zhruba v období 13.-15. storočia na pomaly rotujúcom hrnčiarskom kruhu, väčšie nádoby spájané z pásov a obtáčané.

Ďalšími výrobkami, s ktorými sa môžete u mňa stretnúť sú africké keramické bubny – UDU – relikt z praveku, doteraz vyrábaný tradičnou technológiou spájania hlinených pásov, vďaka čomu majú neopakovateľný vzhľad a nikdy nemôžu existovať dva rovnaké kusy – každý je originál tvarom i zvukom.

Z praveku pochádza aj inšpirácia, na základe ktorej robím hlinené zvieratká, ktoré môžu slúžiť či už ako hračka, hrkálka, alebo len tak na okrasu. Kedysi slúžili ako kultové predmety na malých oltároch, dnes z nich majú radosť hlavne deti.

Takmer všetky výrobky sú vyrábané z ručne spracovanej hliny s pridaním piesku, získaného z brehov našich riek a vypaľované sú v poľnej peci, vykurovanej drevom. Neopakovateľná farba je docielená redukčným výpalom, počas ktorého sa uhlík viaže do črepu keramiky, ktorá tak získa na tvrdosti a iných vlastnostiach, ktoré sa nedajú docieliť bežným výpalom v elektrickej peci.

Verím, že si z ponuky vyberiete a isto vás niektorý výrobok osloví natoľko, aby ste si s ním (prípadne niekomu inému) urobili radosť