Textil

Pár ukážok mojich prác:

(nasledujúce odkazy vedú na samostatné galérie s fotkami)