Dobový kostým

Ukážka ušitých dobových kostýmov:

 

  • šerpy
  • uhorský kostým
  • gotický kostým
  • renesančný kostým