Hrnce a misy

Boli základným prvkom pravekej, stredovekej a aj novovekej kuchyne do začiatku 20. storočia. V hrncoch sa varilo, uskladňovalo jedlo, z mís sa zase jedlo, prípadne slúžili na uloženie zásob. Osobitnou kategóriou sú zásobnice – veľké nadrozmerné keramické nádoby, ktoré slúžili na uskladnenie zrna, prípadne iného sypkého materiálu. Podľa zloženia črepu, tvaru nádoby či jeho okraja sa dá určiť doba vzniku nádoby, pretože podliehali zmene dobového vkusu. Do konca 15. storočia boli zväčša bez glazúry. Farba črepu sa menila podľa spôsobu výpalu a zdroja miestnej hliny.
Varilo sa v nich na priamom ohni – priložením bokom k ohnisku, prípadne položením do pahreby. Tieto tepelné šoky spôsobovali časté praskanie nádob a preto bolo treba hrnce často dopĺňať.

 

hrniec bobrhrniec 2