Textil

Pár ukážok vytvorených vecí

Dobové kostýmy:

  • šerpy
  • uhorský kostým
  • gotický kostým
  • renesančný kostým